Værdigrundlag

  Udfordrende undervisning

  Læs mere

   Adventure of your life

   Læs mere

    Oprigtig Tro

     Ægte Fællesskab

     Værdigrundlag

     Frydensbergs værdigrundlag

     Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende værdier:

     • Livet er en dyrebar gave skænket af Gud, hvorfor det i alle livets faser omgærdes med respekt.
     • Alle mennesker er skabt i Guds billede og er en unik personlighed, der består af ånd, 
      sjæl og legeme.
     • Personlig tro på Gud er den vigtigste erfaringskilde til at blive og være et autentisk menneske.
     • Mennesket bygges op ved, at dets særegenhed bliver set og forstået af andre, og at det samtidig selv ser og forstår andre.’
     • Kristne normer og standarder samt værdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati udgør en ramme for den enkeltes udfoldelse i fællesskabet.

     Skolens undervisning og dagligliv bygger på følgende målsætning:

     • At skabe en levende og aktuel skole, der er præget af liv og trivsel for både elever og ansatte.
     • At elevens identitet formes og dannes, så den enkelte oplever modning og vækst.
     • At eleven kvalificeres fagligt, socialt og åndeligt til videre uddannelse, herunder oplever fodfæste og afsæt for sit videre liv til at forstå, navigere i og påvirke samfundet.
     • At eleven oplever betydningen af at vise barmhjertighed gennem at være en del af en opgave, hvor der rækkes ud til grupper med særlige behov.