Måske danmarks

bedste 8. klasse!

Som én af de få efterskoler i Danmark, kan man allerede starte på Frydensberg i 8. klasse. Vi har to 8. klasser med ca. 20 elever i hver klasse.

et godt sted at gro!

Det er tidligt at flytte hjemmefra som 13-14 årig, og årgangsteamet på 8. årgang er bevidst om det særlige arbejde det er, at have med de helt unge mennesker at gøre – både fagligt, socialt og omsorgsmæssigt.

Vi oplever, at mange elever i 8. årgang starter op med en bekymring for, om de kan undvære mor og far, og om de mon vil få venner på skolen. Men i løbet af kort tid føler de sig hjemme blandt de andre elever, og oplever at vokse fagligt og socialt – og i tilliden til hvad de selv kan.

Som opstart på skoleåret, tager 8. årgang afsted på en 4-dages kanotur i Sverige. Her rystes eleverne sammen, og der dannes gode relationer medarbejdere og elever imellem.

obligatorisk prøve

I Danmark skal 8. årgang til en obligatorisk prøve i et valgfag. På Frydensberg har vi valgfaget billedkunst, som hele årgangen skal til prøve i ved årets afslutning. I skemaet er der hver uge undervisning i billedkunst, og to uger i løbet af skoleåret er særligt tilrettelagt med henblik på at fordybe sig i faget.

Hvorfor starte i 8. klasse?

  • Ekstra faglig støtte

  • Socialt boost

  • Kanotur i starten af skoleåret

  • Større selvstændighed