økonomi

Det er en investering i resten af livet at gå på efterskole.

Ugeprisen i 2024-25 er 2.540 for 8. og 9. årgang og 2.590 kr. for 10. årgang, som betales i 11 rater. Staten giver støtte til efterskoleåret, hvis du er dansk statsborger eller har tilknytning til Danmark. Statsstøtten afhænger af husstandsindkomsten to år før, eleven starter, og af antal søskende. Skolen hjælper jer med at udfylde ansøgningsskemaet om elevstøtte.

Alle rejser er inkluderet i skolepengene.

Du kan beregne egenbetaling her:

 

Alt er inkluderet i prisen på Frydensberg Efterskole.

Det er alt fra kost og logi til rejser og skoletøj. Skoletøjet bliver uddelt i starten af året, hvor eleverne selv vælger størrelse og hvilket navn, de vil have på. Skoletøjspakken indeholder som oftest bukser, t-shirt og trøje.

Alle rejser er også inkluderet i elevprisen, både på 8., 9. og 10. årgang. Det er kun lommepenge, som I som familier selv skal betale ud over. Dette betyder også at der ikke bliver reduceret i elevprisen, hvis eleven af den ene eller anden årsag ikke kommer med på rejserne.

Der kan i løbet af året være nogle mindre, frivillige arrangementer, som har en lille egenbetaling på 20-50kr. Derudover står eleverne ofte selv for en “mindetrøje”, som også er frivillig og har en egenbetaling.

Inkluderet i elevprisen er:

  • Kost
  • Logi

  • Rejser

  • Undervisning
  • Skoletøj
  • Bus til stationen ifbm. forlængede weekender
  • Mindebøger

Støtte-muligheder

Det er muligt at søge om nedsættelse af egenbetalingen, når du skal sende dit barn på efterskole, hvis I som familie har svært ved at få det til at løbe rundt økonomisk. Herunder kan du læse om de forskellige muligheder.

Lokal Efterskole støtte (Individuel supplerende elevstøtte)

Forældre og elever har mulighed for at søge lokal efterskole støtte fra Frydensberg Efterskole til opholdet.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til kontoret. I ansøgningen skal I beskrive de forhold der gør sig gældende, siden i søger om støtten, samt jeres månedlige indkomst og udgifter. Vi kigger på ansøgningerne løbende og vender individuelt tilbage til hver familie for at lave en passende betalings-aftale.

Man kan først søge om lokal efterskolestøtte, når eleven er blevet optaget på en efterskole, men man kan ringe og forhøre sig på efterskolen inden indmeldelse, for at få en idé om hvad mulighederne er.

Stipendie for flygtninge og indvandrere

Dette er en tilskudsordning til efterskoleophold for ubemidlede flygtninge- og indvandrerunge, samt økonomisk trængte, herboende grønlandske unge.

Stipendierne kan søges af de unge og forældrene via deres KUI/UU-vejleder, klasselærer eller en anden kontaktperson. Vi hjælper også som efterskole med at ansøge. Kontakt kontoret.

I ansøgningen skal der bl.a. foreligge en udtalelse fra UU-vejlederen vedrørende behovet for et efterskoleophold, for undervisning i dansk som andetsprog og for evt. tilknytning af mentor (for flygtninge og indvandrere).

Betingelserne for modtagelse af stipendiet er, at eleven er flygtning, indvandre eller efterkommer fra et ikke-vestligt land, samt at familien har en årlig indkomst på maksimalt 375.000kr.

Der uddeles kun 55 af disse stipendier på landsplan, så kontakt os hurtigst muligt, hvis I ønsker at søge. I kan læse mere om disse stipendier ved at trykke på knappen nedenfor.

Andre støttemuligheder

Her er en liste over andre muligheder for økonomisk støtte til dit efterskoleophold

  • Kommunal støtte (Hvis I som familie allerede har en sag kørende hos kommunen, evt. i forbindelse med mistrivsel hos jeres barn, plejefamilie eller lignende, kan I snakke med jeres sagsbehandler om bevilling af efterskoleophold)

  • Fonde og legater (Der findes mange fonde og legater med velgørende formål, som ønsker at støtte et barns ophold på efterskole. Læs mere ved at trykke på knappen nedenfor eller kontakt kontoret)
  • Elever fra Sydslesvig (Hvis du er en del af det danske mindretal i Sydslesvig, har du også mulighed for særlig støtte til efterskoleopholdet. Læs mere ved at trykke på knappen herunder)