Vision

På Frydensberg er vores fornemmeste formål og vision:
”At være en kristen efterskole, hvor unge blomstrer, får stærke relationer og danner meningsfulde liv.”

At være en kristen efterskole betyder for os ikke kun at omfavne kristendommen som en del af vores identitet, men også at leve og praktisere dens værdier i alt, hvad vi foretager os. 

Vores vision om at lade unge blomstre gælder både fagligt, men også personligt og socialt. Gennem et inkluderende og støttende læringsmiljø, der er baseret på tillid og respekt, hjælper vi vores elever med at opdage deres styrker, udforske deres interesser og realisere deres fulde potentiale.

Stærke relationer er hjertet i vores skolefællesskab. Vi tror på betydningen af at opbygge dybe og meningsfulde forbindelser med hinanden, baseret på ærlighed, tillid og gensidig støtte. Gennem fælles oplevelser, fælles mål og en åben og lyttende tilgang til kommunikation styrker vi båndene mellem elever og lærere.

At danne meningsfulde liv handler om mere end blot at forfølge akademisk succes. Det handler om at finde formål, mening og tilfredshed i det daglige liv, og det er vores mål at udstyre vores elever med de værktøjer, de har brug for for at navigere gennem livets udfordringer og træffe informerede og meningsfulde valg.

Vores værdier

Vi har fire værdier på Frydensberg, som udtrykker hvad vi står for, og som vi arbejder for at opnå på alle områder af skolen. Værdierne guider vores handlinger, beslutninger og interaktioner hver dag for at skabe det miljø, vi ønsker der skal være på Frydensberg Efterskole.

Inverter Integrations

Naturrig Hverdag

Frydensberg har en helt fantastisk beliggenhed, omgivet af skov og fjord. Vi ønsker at give vores elever oplevelser i naturen og åbne deres øjne for Guds skaberværk.

Inverter Integrations

Alsidig Læring

På Frydensberg tilbyder vi eleverne målrettet og god faglig undervisning. Læring foregår hele tiden, også uden for klasserummet, og vi arbejder på skolen for at danne eleverne til at blive gode demokratiske medborgere i samfundet.

Inverter Integrations

Reflekteret Tro

Frydensberg er en kristen skole, som bygger på kristne værdier. Det er derfor vigtigt for os, at kunne tale åbent om tro, tvivl og alt det indimellem og vi opmuntrer alle elever til at reflektere over livets store spørgsmål og selv tage stilling.

Demand Response

Autentiske Relationer

På Frydensberg kan du sænke skuldrene og være den du er. Dét giver grobund for autentiske relationer, der forvandler. 
Hvert år ser vi elever blomstre, fordi de oplever at blive set og accepteret som de er – af hinanden og af medarbejderne.