Vores

Regler

Hvorfor regler?

Regler og forventninger på Frydensberg Efterskole er ikke bare en liste over dos and don’ts; de udgør grundlaget for vores fællesskab og understøtter vores mission om at skabe et trygt, inkluderende og støttende læringsmiljø for alle vores elever.

For det første giver reglerne rammer og struktur. Ved at etablere klare forventninger til adfærd og ansvarlighed hjælper vi med at skabe en atmosfære, hvor eleverne kan fokusere på deres læring og personlige og sociale udvikling uden unødvendige distraktioner eller bekymringer.

Reglerne er også et redskab til at lære om respekt, hensyn, ansvar og konsekvenser. Ved at opretholde konsekvenser for overtrædelser af reglerne lærer eleverne vigtigheden af at tage ansvar for deres handlinger og træffe informerede valg. Dette bidrager til at opbygge karakter og styrke deres evne til at håndtere udfordringer og modgang.

Samlet set er reglerne på Frydensberg Efterskole ikke blot begrænsninger, men snarere fundamentet for vores fællesskab og en integreret del af vores bestræbelser på at skabe et meningsfuld og berigende år for alle vores elever.

Grundregler

Grundreglerne er rammen for at fællesskabet på Frydensberg skal være trygt og rart at være en del af. Derfor er det vigtigt for os, at du tydeligt forstår de fem grundregler og på forhånd kender konsekvensen ved at bryde én af dem:

 • Ingen tyveri – Man skal respektere, hvad der er ”dit og mit” og enhver form for tyveri af andres ting er uforeneligt med at gå på Frydensberg.

 • Ingen alkohol eller euforiserende stoffer – Det er forbudt at indtage, være påvirket af- eller være i besiddelse af alkohol og euforiserende stoffer, mens du er elev på Frydensberg. Det gælder både på og uden for skolens område samt på ture og rejser med skolen, samt på ud og hjemrejse fra skolen.

 • Ingen sex – Man må ikke dyrke sex med hinanden som elev på Frydensberg. Denne grundregel indebærer også at piger og drenge ikke må komme på hinandens gange og værelser, undtagen når der er aftalt ”åben gang”.

 • Ingen mobning – Vi accepterer ikke mobning og groft sprogbrug. Det gælder både, når man taler sammen og når man skriver sammen på de sociale medier.

 • Ingen rygning eller snus – Frydensberg har af sundhedsmæssige grunde valgt at være totalt røg- og snusfri, hvilket betyder, at det ikke er tilladt at ryge/benytte snus under dit ophold på Frydensberg, hverken på eller uden for skolens område.

Forventninger

På Frydensberg bliver fællesskabet i løbet af et skoleår som en udvidet familie. Du vil møde voksne, der viser dig tillid og støtter dig i at få et livsforvandlende år på efterskole. Men som elev har du også et ansvar for dig selv og for fællesskabet. Som elev på Frydensberg har vi derfor følgende 10 forventninger til dig:

 • Du har lyst til at være en god kammerat og bidrager til et godt fællesskab.

 • Du har en positiv tilgang til efterskolelivet og taler godt om elever, medarbejdere og skolen.

 • Du er klar til at løse konflikter og sige undskyld, når du begår fejl.

 • Du kommer til din undervisning og kommer til tiden (inkl. valgfag og Frydkirke). Som skole accepterer vi ikke pjæk.

 • Du møder til morgenmad, middagsmad og aftensmad og er med til at skabe en hyggelig stemning til måltiderne.

 • Du deltager i alle de praktiske opgaver der findes på en efterskole – fx rengøring og køkkentjans.

 • Du tager ansvar for fællesskabet og siger stop, når dine kammerater overvejer eller er i gang med at træffe valg, der påvirker fællesskabet negativt.

 • Du respekterer retningslinjerne for brug af mobil og skærm.

 • Du passer godt på skolens ting og er ærlig, når du kommer til at ødelægge noget.

 • Du er en god repræsentant for Frydensberg, når du bevæger dig rundt i Mariager by.