Familiegrupper

i det store fællesskab er det vigtigt med et sted, hvor man ved, at “her hører jeg til.”

På Frydensberg er alle elever inddelt i mindre grupper, kaldet “familiegrupper”. Her er vi sat sammen på tværs af klasser og køn, med nye og gamle elever, og med to medarbejdere som “forældre” for gruppens elever. I hverdagene spiser vi morgenmad og frokost sammen i grupperne.

Familiegruppelærerne har hver måned en samtale med hver elev i gruppen, vi kalder det “én til én”. Her har eleverne mulighed for at dele, hvad der fylder af glæder og bekymringer i deres liv for tiden, få gode råd og sparring eller bare hyggesnakke lidt.

Vores værdier

  • Naturrig Hverdag

  • Reflekteret Tro

  • Alsidig Læring

  • Autentiske Relationer

Det er også familiegruppelærerne som har den primære kontakt til hjemmet, og der er i løbet af året indlagt telefoniske samtaler mellem familiegruppelærere og forældre.

Den første tirsdag i hver måned afholder vi Familiegruppeaften. Her inviteres eleverne hjem til familiegruppelæreren, hvor der spises sammen og man har “familietid”.

I november måned har vi vores årlige familiegruppetur. Her tager vi til Vigsø Feriecenter, og bor i små hytter sammen som familiegruppe. Der laves mad og hygges sammen i hytterne, hvor man lærer hinanden endnu bedre at kende, og deler liv sammen på den måde i 4 dage.