Undervisning

Her kan du læse om om vores undervisningstilbud på Frydensberg

alsidig undervisning

På Frydensberg Efterskole har vi to klasser på både 8., 9. og 10. årgang. Der er ca. 20 elever i hver klasse, og et årgangsteam af lærere og pædagogisk personale er tilknyttet hver årgang.

De to klasser er inddelt efter, hvor stort et behov for faglig støtte man har. Der er således også ekstra faglærere og pædagogisk personale koblet på den klasse, hvor behovet er størst. I dansk og matematik er der tilknyttet 2 faglærere, i de andre fag er der en faglærer – og ofte en ekstra pædagogisk medarbejder – på klassen.

Denne 2-lærer ordning giver mulighed for forskellige måder, at strukturere undervisningen på. Vi har ekstra lokaler til rådighed, så vi kan lave holddeling – en mindre gruppe elever kan gå med en lærer ud, og arbejde med det faglige stof på en anderledes måde. Der er mulighed for brug af IT-hjælpemidler for de elever som har lov til dette. Efterskolens læsevejleder, UU-vejleder og pædagogiske leder er sparringspartner for årgangsteamet.

I den klasse, hvor det faglige stof gerne må være på et højere niveau, har vi ligeledes flere undervisere og pædagogisk personale tilkoblet størstedelen af undervisningen. Her forsøger vi at udfordre, så eleverne oplever, at de fagligt bliver løftet. I undervisningen er der fokus på undervisningsdifferentiering, så metoder og indhold tilpasses elevens faglige behov.

Når undervisningen begynder, sættes elevernes mobiler op på lærerens bord i en mobilholder. Eleverne må gerne hente og bruge mobilen, når det giver mening ift. det faglige samt, i pauserne.

Undervisningslektionerne har oftest en varighed á 2 x 45 minutter.

Vi forsøger at nå det faglige arbejde i undervisningen, så eleverne ikke skal sidde med en masse lektier og opgaver efter skoletid. Samtidig er det vigtigt for os, at give eleverne nogle gode vaner omkring at arbejde med afleveringer og større projekter, så de er rustet til deres videre uddannelse.

Har man som elev brug for et ekstra boost i matematik og læsning, har vi et tilbud om læsebånd og matematikbånd fire gange om ugen, en halv time ad gangen.

Vi tilbyder også noget vi kalder “turboundervisning”, som er et tilbud til elever, som har det svært i dansk eller matematik. Undervisningen ligger i stedet for tysk-undervisningen.

Årgange

Vi har som én af de få efterskoler i Danmark hele 3 årgange på Frydensberg. Du kan altså både gå i 8.,  9. og 10. klasse her. Vores undervisning er prøveforberedende og står mål med folkeskolen. Du kan læse mere om forskellene på de 3 årgange her under.