Om Frydensberg Efterskole

Vores værdier

Ægte fællesskab

Vi ønsker en skole, hvor vi møder hinanden med venlighed, ærlighed, hjælpsomhed og respekt, og hvor alle tager ansvar for at skabe et godt fællesskab. Vi vil gerne udfordre eleverne til at være gode kammerater, der rækker ud til andre og kender betydningen af ordet barmhjertighed. Fællesskabet lærer én at se og forstå andre, men giver også følelsen af selv at blive set og forstået. Det danner baggrund for en vækst- og modningsproces, der medvirker til dannelsen af en sund identitet som et menneske, der er værdifuldt og elsket.

UDFORDRENDE UNDERVISNING

I både skolefag og valgfag ønsker vi at give en relevant og kvalificeret undervisning, der udfordrer den enkelte elev til at yde sit bedste. Vi bruger metoden Cooperative Learning (CL), der gør det vanskeligt for eleven at være passiv i undervisningen. Samtidig er undervisningen bog-fri hvilket betyder, at undervisningsmaterialet ligger på internettet, hvor det jævnligt opdateres og ajourføres.

OPRIGTIG TRO

Vi ønsker at give eleverne et grundlag for at vokse i en sund og levende tro på Gud – og respekterer samtidig den enkeltes frihed til selv at vælge livsgrundlag. Vi tror at debat og dialog om ”livets mening” - hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor går jeg hen? - er med til at skabe elevernes oplevelse af identitet og ståsted. Lovsang, bøn, bibellæsning og teenagegudstjenester er en del af hverdagen. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at lære Gud bedre at kende og hjælpe dem med at omsætte deres tro til praktisk handling og gode fremtidsmål.

Vores regler

Vores hverdag

07.00 Godmorgen og bad

07.30 Morgenmad

07.50 Morgeninfo

07.55 Områderengøring eller værelsesoprydning

08.30 1. lektion

09.15 2. lektion

10.00 Formiddagsforfriskning

10.30 Værelsesrengøring eller områderengøring

11.00 3. lektion

11.45 4. lektion

12.30 Frokost

13.15 5. lektion

14.00 6. lektion

14.45 7. lektion

15.30 Eftermiddagsforfriskning

15.45 Valgfag

18.00 Aftensmad

19.30 Valgfag

21.00 Aftenforfriskning

22.00 Værelsestid

22.30 Ro